Bruk av bilder på nett

Å lage en god nettside betinger god bruk av bilder. Innhold er det vesentlige, men en nettside uten bilder er aldri noen god nettside, særlig ettersom det å legge inn bilder på en nettside er så enkelt. Bilder tjener som en illustrasjon på det temaet nettsiden er dedikert til. Det betyr at bildebruken varierer etter temaet. Det som er felles er uansett at bilder er helt nødvendig for å lage en god nettside.

2336200-social-networking (1)

Visuelle virkemidler spiller en stor rolle på nett

Nettsider som på en eller annen måte er relatert til spill er på mange måter et kroneksempel på en nettside som er avhengig av god bildebruk. Omtale av spillet hjelper lite dersom det ikke følger med bilder av det spillet som faktisk omtales. Ulike temaer krever altså ulik bruk av bilder som på Norgekasino. Dette er et godt eksempel på hvordan en nettside som er spesielt dedikert til spill kan bruke bilder for å fremme saken sin.

Et annet eksempel på en nettside som skal formidle en fotballinteresse er nettsiden franskfotball.com. Her ser vi mange eksempler på hvordan bilder som skal illustrere en sak alltid passer godt til det som formidles, og folk som er interessert i temaet kan enkelt relatere seg til det som skrives.

Vis frem dine produkter og tjenester

En tommelfingerregel er at nettsider der noe skal selges, enten det er faktiske produkter, tanker eller interesser skal ha en fargebruk som fanger leseren på en god måte. Det gjelder selvsagt også å sette inn et bilde som er relevant til saken det skal illustrere. På denne måten blir selve saken mer interessant og iøynefallende. Plasseringen av bildet har også noe å si. Et bilde i toppen av saken må være slik at man umiddelbart vet at dette er relevant for saken kun ut fra overskriften. Illustrasjoner til momenter som kommer senere i teksten bør plasseres slik at man vet hvorfor bildet er relevant.