Fotografi – fra analogt til digitalt

Helt fra tiden hvor analoge kameraer var det siste nye og frem til idag hvor absolutt alle eier et digitalt kamera eller to har det skjedd utrolig mye. Det var allerede på 300- tallet f.KR at Aristoteles beskrev virkningen av å slippe dagslys gjennom et lite hull i en vegg eller et helt mørklagt rom. Det som skjedde da var på veggen motsatt av hullet så dannet det seg et oppned bilde av omgivelsene som var utenfor. Etterhvert som tiden gikk så kom det aller første innretningen med dette prinsippet, det ble kalt for camera obscura som betyr «mørkt rom». Etter dette begynte å spre seg rundt så ble det også behov og ønsker etter portable camera obscura`er og som kjent så ble hullet etterhvert byttet ut med en linse, enda litt senere så satte man inn en blender i apparatet så en kunne regulere lysmengden som traff papiret.

Kaspar Schott lagde i 1657 et lite camera obscura hvor det var to linser og en avstandsinnstilling, og ti år senere så konstruerte Johann Sturm et camera obscura som overførte bildet til et oljet papirark takket være et speil som ble plassert i en 45° vinkel til linsen, da ble problemet med at bildet ble vendt oppned løst.

Idag er det Louis Daguerre som regnes som fotografiets oppfinner, han fant ut at kvikksølvdamp kunne benyttes som en «fremkaller» og bildene ble gjort «foreviget» ved at de ble fiksert i natriumtiosulfat. På den tiden var det altså nødvendig med kunnskaper om kjemi, men i 1888 kom Kodak kameraet som kunne lades med rullefilm. Kameraene kunne altså bare sendes tilbake til fabrikken når siste bilde var tatt og de fremkalte fotografiene og sendte de tilbake til eieren med kameraet.

Digitalkameraene kom til verden på 1980-tallet, de fungere sånn at bildeinformasjonen blir oppbevart digitalt på et magnetiskt lagringsenhet som er som oftest en diskett. Så i 1996 så ble det utviklet enda litt lenger med APS, et mindre filmformat med forbedrede funksjoner og mulighet til å velge mellom tre bildeformater.

Nå har de digitale kameraene uendelig med instillinger og funksjoner som fokus, blitz, lystilpasning og fargekorringering og de har også en liten skjerm som brukes istedet for å se gjennom den «tradisjonelle» søkeren.