Fra grammofon til mp3

Tingene vi mennesker bruker for å høre på musikk har gjennomgått en stor utvikling igjennom tidene, teknologien har utviklet seg stort og den dag idag så fortsetter den å utvikle seg mer og mer for å kunne gi oss den aller beste lyd eller musikk opplevelsen vi kunne ønske.

Det startet på 1880- tallet hvor den tyske oppfinneren Emile Berliner fant opp grammofonen, likevel så kom ikke gjennombruddet til denne maskinen før 20 år senere rundt år 1900. Det ble da brukt grammofonplater som er en helt flat og rund plate med lydriller impregnert inn i den. Disse ble da lagt oppå grammofonen og selve lyden kunne bli spilt av ved at en stift som ble kalt «pickup» fulgte da det spiralformede sporet i platen. Lyden ble da forsterket av en trakt som satt oppå grammofonen.

I 1958 så kom også de stereofoniske grammofonplatene, altså hvor det var lyd i to atskilte lydkanaler, disse to kanalene var altså blitt innspilt på hver sin side av rillen og de ble spilt av ved hjelp av en «stereo-pickup».

Det neste steget i utviklingen var når Cder ble lansert, det var i 1980 det ble utviklet av Philips i Nederland og av Sony i Japan. Cdene også kalt for Compact Disc var som en digitalisering av LP-platene som ble brukt på platespilleren, det har etter det ble introdusert til verden fullstendig tatt over hele markedet fra vinylplatene. Cder blir da spilt av på en cd-spiller, og fungerer ved hjelp av elektroniske kretser som får platen til å rotere rundt med en jevn hastighet og et «lesehode» som består av en laserlyskilde, et linsesystem og en lysdetektor. MP3 kom da etter Cdene og ble utviklet av det tyske Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen på midten av 1980-tallet, MP3 var det som revulosjonerte lydlagringen da det ble en del av det dagligdagse bruk tidlig 90-tallet. Etterhvert så ble det også det aller mest brukte lydformatet blant folk til lagring av musikk.