Utviklingen innen lyd og bilde

fotoSelv om fotografiet hadde sin oppstandelse på slutten av 1700-tallet, opptak av lyd ble gjort mulig og forbedret på midten og mot slutten av 1800-tallet, og film så sin fødsel mot slutten av det samme århundret – var det ikke før på 1920-tallet at man kombinerte lyd og bilde i ett, selv om man oftest hadde musikk spilt manuelt ved siden av stumfilmer.

Evolusjonen som ble skapt der har sendt oss gjennom mange epoker med større og større forandringer i teknologi, der vi i dag står igjen med digitalkameraer, og muligheten til å gjøre opptak selv på mobilene våre.